Contact Us

B & J Manufacturing Ltd.

Room 701 & 101

Building 24, Block B

Yuanshan Industrial Zone

Shangcun, Gongming, Guangming

518106 Shenzhen, China

Phone: +86 755 8821 0239

Cell: +86 173 044 019 73